Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku pozwanego przez nabywcę certyfikatów inwestycyjnych W Investments

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku pozwanego przez nabywcę certyfikatów inwestycyjnych W Investments

Postanowieniem z dnia 27.06.2023 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez Bank, który prowadził dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych W Investments S.A. Przedmiotowa skarga została wniesiona od prawomocnego wyroku przesądzającego odpowiedzialność Banku związaną z ich dystrybucją wobec spółki handlowej reprezentowanej przez Kancelarię.  

O rozstrzygnięciu Sądu Gospodarczego, który uznał roszczenie Klienta o naprawienie szkody związanej ze sprzedażą przez Bank certyfikatów za  usprawiedliwione co do zasady, informowaliśmy na naszej stronie internetowej w następujących aktualnościach:

Z dnia 1 października 2020 r.: https://sowislo.com.pl/sad-potwierdzil-zasadnosc-roszczen-naszego-klienta-nabywcy-certyfikatow-inwestycyjnych-funduszu-inwestycyjnego-zamknietego/

Z dnia 14 grudnia 2020 r.: https://sowislo.com.pl/roszczenia-nabywcow-certyfikatow-inwestycyjnych-w-investments-wobec-alior-bank-s-a-usprawiedliwione-co-do-zasady/

Natomiast o rozstrzygnięciu Sądu Odwoławczego informowaliśmy w aktualności z dnia 10 maja 2021 r.: https://sowislo.com.pl/zasadnosc-roszczen-odszkodowawczych-nabywcow-certyfikatow-inwestycyjnych-w-investments-wobec-alior-bank-s-a-prawomocnie-potwierdzona/

W konsekwencji, wyczerpane zostały środki zaskarżenia umożliwiające Bankowi wzruszenie wyroku wstępnego Sądu Gospodarczego, w którym uznał on roszczenia Klienta o naprawienie szkody związanej ze sprzedażą przez Alior Bank S.A. certyfikatów inwestycyjnych FIZAN za usprawiedliwione co do zasady. Kolejny etap postępowania dotyczyć będzie ustalenia przez Sąd Gospodarczy wysokości szkody poniesionej przez Klienta w związku z inwestycją w certyfikaty W Investments S.A.

Istotnym jest, że powyższa sprawa dotyczy podmiotu profesjonalnego – spółki handlowej. Kancelaria prowadzi również spory związane z nabyciem certyfikatów W Investments S.A. przez konsumentów.

Sprawę w Kancelarii prowadzą adwokat Paweł Sowisło, radca prawny Przemysław Przerywaczradca prawny Małgorzata Łobocka – Szok.   

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content