Emerytury resortowe

Emerytury resortowe
Emerytury resortowe

Reprezentujemy klientów w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytur, rent oraz rent rodzinnych, które zostały obniżone na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2270).

Kancelaria reprezentuje ponad 100 byłych funkcjonariuszy m.in. Departamentu I MSW (wywiadu cywilnego PRL), w tym: wybitnych oficerów wywiadu, generałów Gromosława Czempińskiego, Henryka Jasika, Bogdana Liberę oraz Mariana Zacharskiego. 

Dla naszych klientów uzyskaliśmy kilkadziesiąt prawomocnych, pozytywnych wyroków, na podstawie których ZER MSWiA wypłacił należne im świadczenie wraz z wyrównaniem od dnia 1 października 2017 r. oraz kilkadziesiąt pozytywnych wyroków sądów administracyjnych w przedmiocie skarg składanych od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 8a Ustawy zaopatrzeniowej.

Podejmujemy się prowadzenia spraw, których przedmiotem jest dochodzenie odsetek od wypłaconych z opóźnieniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Co oferujemy:

  • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
  • Indywidualne podejście do sprawy.
  • Podejmujemy się prowadzenia sprawy niezależnie od jednostki, w jakiej klient sprawował służbę.
  • Podejmowanie działań nakierowanych na możliwie najszybsze rozpoznanie sprawy przez Sąd.
  • Unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów z Dyrektorem ZER MSWiA.
  • Znajomość struktury organizacyjnej poszczególnych jednostek MSW oraz systematyki gromadzenia dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej.
  • Transparentne określenie kosztów prowadzenia sprawy.
  • Prowadzenie spraw na terenie całej Polski.

Nasze sukcesy, o których pisaliśmy:

Sąd prawomocnie przywrócił emeryturę pułkownikowi Andrzejowi Maronde –uczestnikowi operacji Samum

NSA w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną w sprawie Generała Mariana Zacharskiego

Pułkownik Andrzej Maronde z korzystnym wyrokiem w sprawie o wysokość emerytury policyjnej – sprawę prowadził adwokat Jan Dudzik i radca prawny Mateusz Niewiński

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie przywrócenia emerytury

Prawomocny wyrok w sprawie Generała Bogdana Libery o przywrócenie emerytury – sprawę prowadził adwokat Jan Dudzik

Pułkownik Marek Zawacki z przywróconym prawem do emerytury obniżonej na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”

Korzystne rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o wysokość emerytury policyjnej dla pułkownika Andrzeja Maronde

Adwokat Jan Dudzik o tzw. „ustawie dezubekizacyjnej” w wywiadzie dla Gazety Wyborczej

Prawomocny wyrok w sprawie Generała Gromosława Czempińskiego o przywrócenie emerytury

Generał Marian Zacharski odzyskuje emeryturę na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

Generał Gromosław Czempiński na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie odzyskuje swoją emeryturę

Sąd Okręgowy w Warszawie przywraca emeryturę generałowi Bogdanowi Liberze reprezentowanemu przez adwokata Jana Dudzika

Dyrektor ZE-R MSWiA wypłaca byłemu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu emeryturę przywróconą na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z wyrównaniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu przywraca emerytury kolejnym byłym funkcjonariuszom służb mundurowych w okresie przed 1990 rokiem

Sąd Okręgowy w Warszawie przywraca emeryturę generałowi Henrykowi Jasikowi reprezentowanemu przez adwokata Jana Dudzika

Sukces w Sądzie Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji ZE-R MSWiA wydanej na podstawie tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”

Przydatne opracowania:

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content