Emerytury resortowe

Reprezentujemy klientów w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytur, rent oraz rent rodzinnych, które zostały obniżone na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2270).

Kancelaria reprezentuje ponad 100 byłych funkcjonariuszy m.in. Departamentu I MSW (wywiadu cywilnego PRL), w tym: wybitnych oficerów wywiadu, generałów Gromosława Czempińskiego, Henryka Jasika, Bogdana Liberę oraz Mariana Zacharskiego. 

Dla naszych klientów uzyskaliśmy kilkadziesiąt prawomocnych, pozytywnych wyroków, na podstawie których ZER MSWiA wypłacił należne im świadczenie wraz z wyrównaniem od dnia 1 października 2017 r. oraz kilkadziesiąt pozytywnych wyroków sądów administracyjnych w przedmiocie skarg składanych od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 8a Ustawy zaopatrzeniowej.

Podejmujemy się prowadzenia spraw, których przedmiotem jest dochodzenie odsetek od wypłaconych z opóźnieniem świadczeń emerytalno-rentowych.

Co oferujemy:

  • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
  • Indywidualne podejście do sprawy.
  • Podejmujemy się prowadzenia sprawy niezależnie od jednostki, w jakiej klient sprawował służbę.
  • Podejmowanie działań nakierowanych na możliwie najszybsze rozpoznanie sprawy przez Sąd.
  • Unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów z Dyrektorem ZER MSWiA.
  • Znajomość struktury organizacyjnej poszczególnych jednostek MSW oraz systematyki gromadzenia dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej.
  • Transparentne określenie kosztów prowadzenia sprawy.
  • Prowadzenie spraw na terenie całej Polski.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.